HOME     Over ons     Nieuws     Contact     Styling studio     Webshop

Lingerie Marie-Therèse, gevestigd Dorp 25, 2275 Poederlee-Lille, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.lingeriemarietherese.be

Dorp 25, 2275 Poederlee-Lille

info@lingeriemarietherese.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lingerie Marie-Therèse verwerkt uw persoonsgegevens door dat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voornaam

- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lingerie Marie-Therèse verwerkt uw persoonsgegevens om U – op uw vraag -  te informeren over onze diensten en services.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lingerie Marie-Therèse neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lingerie Marie-Therèse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw data: wij bewaren uw persoonsgegevens voor zolang onze zaak actief is en wij van u geen melding krijgen deze gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lingerie Marie-Therèse verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lingerie Marie-Therèse gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lingerie Marie-Therèse en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lingeriemarietherese.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lingerie Marie-Therèse wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lingerie Marie-Therèse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@marie-therese.be.

T 014 88 28 24        E info@lingeriemarietherese.be        Dorp 25, 2275 Poederlee-Lille        BE 0429.942.404

 

Maandag: gesloten I Dinsdag: 13-20u I Woensdag: 9-17.30u I Donderdag: 9-17.30u I Vrijdag: 9-17.30u I Zaterdag: 10-17u I Zondag: gesloten

Privacy verklaring

HOME     Over ons     Nieuws     Contact     Styling Studio

Webshop